Proces zapošljavanja

U cilju nam je kroz proces selekcije upoznati ne samo vaše jake i slabe strane, već i vama pružiti informacije o kompaniji i traženom radnom mjestu. Dobiti ćete sve potrebne informacije kako biste imali što bolju sliku o tome na koji način radimo i koje su to odgovornosti radnoga mjesta za koje ste se aplicirali.

Smatramo da je proces zapošljavanja uspješno odrađen samo ukoliko imamo zadovoljnog zaposlenika i zadovoljnog poslodavca. 

Proces zapošljavanja uobičajeno ide kroz 5 koraka.

  1. Psihologijsko testiranje
  2. Inicijalni Intervju
  3. Stručni test
  4. Završni Intervju
  5. Ponuda

1. Psihologijsko testiranje

Na temelju životopisa odlučujemo koga ćemo pozvati na psihologijsko testiranje.  U životopisu trebate što bolje istaknuti iskustva i konkretna postignuća u karijeri, relevantna za poziciju koju tražimo. Životopis vam je ulaznica u proces selekcije.

Pod psihologijskim testiranjem smatramo ispitivanje kognitivnih sposobnosti i osobnosti. Kroz testove dobivamo informacije o tome koliko dobro ćete se snaći u nepoznatoj ili problemskoj situaciji,koliko ste otvoreni za suradnju, prilagodljivi, što vas motivira kroz karijeru i druge karakteristike koje nam trebaju olakšati odluku o tome tko će ići u drugi proces zapošljavanja. 

2. Inicijalni intervju

Kroz inicijalni intervju provjeravamo činjenice navedene u Vašem životopisu. Također, postoji mogućnost razgovora i o rezultatima postignutim na testovima. Psiholog vas može pitati da mu pojasnite rezultate dobivene na testu osobnosti. Na prvome intervjuu postoji mogućnost da uz psihologa, bude prisutan odmah i neposredno nadređeni voditelj za poziciju koju tražimo.

3. Stručni test

Vrsta stručnoga testa, kao i oblik (pisana ili usmena forma) zavisi od pozicije koja se traži. U nekim slučajevima stručni test se može napraviti kroz intervju (npr. komunikacija na engleskom jeziku). U nekim drugim slučajevima, stručni test može biti u vidu nekih stručnih zadatka u Excelu ili drugačije, ovisno o poziciji.

4. Završni intervju

Samo oni koji su zadovoljili u prethodna tri koraka, pristupaju završnome intervjuu. Ovisno o razini i vrsti pozicije, nekada je nužno odraditi i intervju sa osobama na centralnim regionalnim pozicijama, uobičajeno su to skype intervjui.

5. Ponuda

Kandidat koji najbolje odgovara zahtjevima radnoga mjesta, dobiva ponudu za zapošljavanje.