Organizacijska kultura

Podrazumijeva norme, uvjerenja, vrijednosti i stavove koji se prožimaju kroz cijelu organizaciju, te utječu kako na poslovanje kompanije tako i na sve zaposlenike unutar kompanije.

Vođeni vizijom i misijom da isporučujemo visoke rezultate, gradimo organizaciju u kojoj se cijeni i nagrađuje ostvarenje ciljeva, te potiču dugoročni odnosi sa kupcima. U svakodnevnome radu vodimo računa i o tome kako se ponašamo interno i eksterno, te potičemo suradnju i dijeljenje znanja.

 

ORIJENTIRANOST NA KUPCA

Gradimo dugoročne odnose sa kupcima vodeći se win-win načelom.
Zadovoljstvo kupaca uvijek stavljamo na prvo mjesto.

ORIJENTIRANOST NA REZULTAT

Ostvarujemo i premašujemo zadane ciljeve.
Prihvaćamo nove izazove sa pozitivnom energijom i željom za uspjehom.

ORIJENTIRANOST NA TIM

Potičemo suradnju i dijelimo znanja.
Zajednički slavimo uspjehe.
Kako bismo uspjeli u kreiranju ovakve organizacije, potičemo zaposlenike da se razvijaju u slijedećim područjima:

Prilagodljivost - sposobnost brze prilagodbe na nove situacije. Otvorenost za nova iskustva i učenje.

Motivacija za postignuće - spremnost na veliki angažman i ustrajnost u ostvarivanju ciljeva.

Motivacija za poboljšanje - konstantno poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.

Otvorenost za suradnju - pomaganje kolegama i dijeljenje znanja, kao i ljubaznost i otvorenost prema kupcima.  

Poštenje i etika – politika nulte tolerancije prema mitu i korupciji. Naša je misija poštivati Zakone o primanju i davanju mita, te implementirati iskrenost i dosljednost u svakodnevnom ponašanju svih zaposlenika.